Přeskočit na obsah

Tábor 2023

ZEMĚ DRAKŮ

Vše začalo v dávných dobách, to ještě zemi vládli draci,
jejich moudrost s magií spjatá, dávala světu jasný řád...
…pak naše lidské pokolení chtělo vládu nad tímhle vším …
…tak draci mocichtivé a chamtivé lidi opustili...
... magie v zemi slábne, ochranná kouzla se vytrácejí.

Těch co stráží hranice s temnou zemí je míň a míň a temno proniká do země draků…

Pomůžete nám usmířit se s draky a zachránit tak Zemi draků před démony z Temné země? Čeká nás putování po Zemi draků, hledání dávných svitků a cesty ke Svatyni Ohňů. Naštěstí na překonání všech nebezpečí nebudeme sami, v Zemi draků nalezneme pár přátel co ještě věří v dobrotu draků... Společně snad vyplníme prastarou dračí věštbu…

… světlo se skrývá v každém z nás, i v malé bytosti je síla, kterou temná strana nepozná...

O nás

Sloupenské letní tábory

Náš tábor je už od roku 1998 zaměřen především na nejrůznější dětské hry. Ať už se hrají v lese či na hřišti, vždy jsou napínavé a zábavné. Vrcholem je pak celo-táborová hra, na jejímž konci obvykle čeká velký poklad. 

Protože náš tábor má kapacitu cca 40 dětí, můžeme si dovolit vést tábor v rodinném duchu s individuálním přístupem k vám táborníkům. 

Díky kvalitnímu zázemí budovy, je tábor schopný fungovat i za nepříznivého počasí. 

Základní informace o táboru

Termín tábora:

od 30. 7. 2023 do 12. 8. 2023

Kde:

Školící a vzdělávací středisko ČTU, Obůrka 63, 678 01 Blansko

Cena

4500,- Kč

Příjezd a odjezd:

autobusem z autobusového nádraží Sloupnice

Dítě bude závazně přihlášeno až po zaplacení poplatku!
Platbu provést nejpozději do 15. června 2023. Počet míst je omezený

Dětský tábor je zaměřen na pohybové aktivity.

Pořadatel:

Miloslav Hájek – za Oblastní spolek Českého červeného kříže Ústí nad Orlicí, Kopeckého 840, 562 01 Ústí nad Orlicí

Jak přihlásit dítě na tábor

Informace o tom, jak postupovat při přihlášení táborníka.

Formuláře

Písemná přihláška, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, táborový řád a další dokumenty.

Cesta na tábor

Informace o tom, jak se na tábor dostat.

Seznam věcí na tábor

Co si sebou určitě vzít na tábor a na co nezapomenout.

Jak registrovat táborníka

Doporučený postup přihlášení dítěte
1

Vyplnit přihlášku

Přihlášku je nutné stáhnout zde (sekce formuláře) a následně vyplnit. 

2

Doručit přihlášku

Vyplněnou a podepsanou přihlášku dodat osobně, nebo dopisem na adresu Miloslav Hájek, Horní Sloupnice 394, 565 53 Sloupnice či elektronicky. email: hajek.tabor@seznam.cz

3

Zaplatit pobyt

Na formě platby se lze domluvit s Miloslavem Hájkem. Je možné zaplatit na účet, přes fakturu nebo osobně.

Dítě je přihlášeno na tábor.

4

Navštívit lékaře

Dostatečně před odjezdem navštívit dětského lékaře a nechat potvrdit formulář Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, který je dostupný zde (sekce formuláře).

5

Žádné Covid certifikáty nejsou potřeba

6

V den odjezdu

V den odjezdu vyplnit formulář Prohlášení zákonných zástupců dítěte (potvrzení o bezinfekčnosti) a vyplnit souhlas s pořízením multimediálního obsahu. Ke stažení zde
Všechny čtyři dokumenty + kartičku pojišťovny (nebo její kopii) vzít sebou v den odjezdu k autobusu a odevzdat zdravotníkovi v průhledné eurofólii.

Cesta na tábor

Informace o tom, jak se "dostat na létajícím koberci" na náš tábor.
Odjezd na tábor

Pro jistotu přijďte už o 1 hodinu dříve před odjezdem. Stihneme pak vyřídit všechny formality včas.

Příjezd z tábora
Rodiče nezapomeňte vzít sebou Prohlášení zákonných zástupců dítěte (potvrzení o bezinfekčnosti).
Autobusovou dopravu zajišťuje Alena Vrabcová, Litomyšl

Dokumenty

Seznam všech táborových formulářů a dokumentů

Tento dokument je nutné vyplnit a odevzdat osobně nebo poslat vyplněné a podepsané poštou na adresu:

Miloslav Hájek
Horní Sloupnice 394
565 53 Sloupnice

Případně je možné vyplnit a poslat emailem na adresu hajek.tabor@seznam.cz. Samozřejmě je možné podepsat i elektronickým podpisem.

Po doručení přihlášky a zaplacení tábora je dítě závazně přihlášeno.

Ke stažení zde…

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte vyplní dětský lékař. Posudek je platný 24 měsíců od data jeho vydání, pokud v souvislosti s nemocí v průběhu této doby nedošlo ke změně zdravotní způsobilosti.

Je možné tento dokument poslat spolu s přihláškou nebo ho donést v den odjezdu na tábor k autobusu.

Bez tohoto dokumentu není možné povolit dítěti absolvovat dětský tábor.

Ke stažení zde …

Tento dokument vyplní rodič (zákonný zástupce) a donese ho sebou v den odjezdu na tábor k autobusu

Bez tohoto dokumentu není možné povolit dítěti absolvovat dětský tábor.

Ke stažení zde …

Zákonný zástupce a účastník tábora je povinen se seznámit s táborovým řádem.

Ke stažení zde …

Bez tohoto souhlasu nemůžeme pořizovat fotky ani video pro Vaše děti.

Ke stažení zde …

Seznam věcí pro táborníka

Ke stažení zde …

Seznam proviantu na tábor

Co všechno si sebou zabalit na tábor
Důležité položky:
Všechny čtyři věcí dejte do průhledné eurofolie velikosti A4 a odevzdejte je v den odjezdu při předání dítěte zdravotníkovi!
Seznam věcí:

Můžete nám dovést k autobusu jakékoli množství potravin dle vlastního výběru. Radost nám udělají buchty, zelenina, ovoce, med, marmelády apod. 

Upozornění:
Drobné rady na závěr:
Info

Kontaktní informace

Kontaktní osoba a adresa pro přihlašování dětí:

Miloslav Hájek

Horní Sloupnice 394

565 53 Sloupnice

tel. 602 135 463 (volat v podvečer)

email: hajek.tabor@seznam.cz

Pošli vzkaz na křídlech draků

Pokud se chceš na něco zeptat nebo se jen ozvat.